Baixa massiva d'usuaris

Per donar de baixa usuaris

En aquesta pantalla se us presenta una llista de tots aquells usuaris que no estan associats a cap classe ni a cap matèria per si es volen donar de baixa.

 


 

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Gestió d'usuaris.

2. Cliqueu el botó Accions i al desplegable seleccioneu Baixa massiva d'usuaris.

                

Des d'aquesta mateixa pantalla podeu modificar les dates dels usuaris clicant la icona  (Editar).

3. Seleccioneu els usuaris que voleu donar de baixa i cliqueu Donar de baixa.