Bústia

Per gestionar els suggeriments que fan les famílies

Les famílies poden enviar suggeriments a l'escola i l'escola és la que haurà d’avaluar-los i donar una possible resposta.

 


 El responsable ha de fer el suggeriment des de la seva plataforma (Gestions > Suggeriments > Alta suggeriment: Bústia).

1. Des del bloc Gestió, entreu al mòdul Incidències i indicadors.

2. Cliqueu Bústia

3. Accedireu a una pantalla on podeu consultar tots els suggeriments  que heu rebut.

Per cada suggeriment podeu clicar:
Avaluar ()
Traspassar ()

4. Cliqueu la icona  (Avaluar).

5. Marqueu si voleu enviar-ho a la comissió de qualitat (Enviar a la comissió de qualitat) o escriviu les respostes i observacions que considereu necessàries.

Si voleu convertir aquell suggeriment en incidència, podeu fer-ho marcant la casella Genera incidència.

6. Cliqueu Acceptar.

El suggeriment de la bústia quedarà tancat tant per a l’administrador de la bústia com per a la família que l'havia fet.

Podeu tenir guardades una sèrie de respostes que podreu utilitzar quan avalueu qualsevol suggeriment. Introduïu aquestes respostes des de Gestió > Incidències i indicadors > Generar respostes > Nova resposta.