Graelles de dades del personal i altres usuaris

Per editar massivament dades del personal del centre i altres usuaris


Les graelles de dades us permeten mostrar en pantalla dades dels usuaris de manera que les pugueu editar ràpidament i no haver d'entrar a la fitxa de cada usuari per editar un camp concret. A més, també podeu posar un mateix contingut a tots els usuaris que se us mostren.

  • Permisos necessaris: Accedir al bloc AdministracióGestionar les dades del personal docent i PAS, i Crear i modificar les graelles d'usuaris.

1. Des del bloc Administració, aneu al mòdul Gestió d'usuaris.

2.Accions, cliqueu Graelles de dades del personal i altres usuaris.

             

3. Creeu, si no ho heu fet ja, la graella amb les dades que us interessen clicant 'Crear graelles de dades del personal i altres usuaris'.

4. Escolliu el curs escolar del qual vulgueu mostrar el personal i els altres usuaris i seleccioneu el tipus d'usuari que voleu veure.

5. Indiqueu quina de les graelles creades voleu utilitzar i cliqueu 'Generar'. Entre parèntesis apareix el nombre de camps que té la graella.

Us apareix una graella amb els usuaris del tipus que heu seleccionat i una columna per cada dada.

6. Feu els canvis que necessiteu.

Tingueu en compte que en aquesta pantalla no hi ha cap botó per guardar: quan cliqueu fora del camp que esteu editant el canvi es guarda automàticament.

7. Per aplicar el mateix canvi a tots els usuaris de la graella cliqueu Mostrar modificacions generals, escriviu la dada que voleu posar a tots els usuari en el camp corresponent i, quan tingueu clar que és correcte, marqueu la casella Copiar i guardar a tots els usuaris mostrats.