Pantalla principal - Buscar accions - Accions directes

Pantalla principal

Al bloc Administració és des d’on es pot configurar la gran majoria de les opcions de Clickedu. Des aquesta pantalla es pot:

 

- Gestionar els usuaris (alumnes, pares i mares, docents, PAS i altres)

- Configurar els permisos

- Configurar els cursos, matèries, currículums de totes les etapes de l’escola

- Veure les dades de centre i la gestió dels espais

- Generar documentació

- Entrar els horaris

- Configurar altres opcions i fer importacions i exportacions d’algunes dades
 

               

Podem accedir a qualsevol dels mòduls fent clic a la icona corresponent.

 

Buscar accions

També tenim la possibilitat de cercar accions. Posant una paraula clau, el sistema ens busca accions que es puguin fer des de dins l’apartat d’Administració.

 

Accions directes

Al mòdul ‘Accions directes’ ens podem personalitzar un seguit d’accessos directes als apartats de les accions que utilitzem més habitualment.