Configuracions de l'acollida

Per configurar alguns aspectes de l'acollida


Podeu configurar diversos aspectes sobre el mòdul Acollida.

  • Permís necessari: Gestionar Acollida (Serveis > Acollida).

 
1. Des del bloc Gestió, aneu al mòdul Acollida.

2. Cliqueu Configuracions acollida.


               

Podeu establir que totes les inscripcions puntuals (que són les que depenen de l’assistència) es marquin com a presents a l'hora de passar llista. Així, únicament s’hauran de canviar l'assistència dels alumnes que siguin absents (per tal que als rebuts no se’ls cobri aquell dia).

També podeu especificar quin tipus d’inscripció es crearà quan es realitzi una alta massiva.

També podeu establir que marqui com a presents a tots els alumnes que tinguin inscripcions puntuals d’un dia, amb la finalitat que no s’hagi de passar llista.

Teniu la possibilitat de posar un text introductori que veuran els pares des de la seva pantalla del servei d'acollida.

Podeu definir si voleu que al llistat que es veu a Administrar inscrits s'inclogui qui ha realitzat la inscripció (icona d'un usuari si ho ha fet el centre i icona de dos usuaris si ho han fet els responsables), la data en què s'ha fet la inscripció i les observacions.