Franges horàries

Franges horàries

Primer de tot cal crear les franges horàries, que ens permetran definir les hores d’inici, finals i de canvi de classe per a cada curs o etapa.

Per crear les franges horàries d’un curs, hem d’accedir a Administració > Horaris > Franges horàries

En aquesta pantalla, trobarem el botó ‘Alta de tipus d’horari’.

En aquesta pantalla hem de posar el codi (el nom que vulguem donar a l’horari) i triar a quins cursos afectarà. Si fos necessari posar les tutories a l’horari, caldria incloure l’etapa o cicle i els seus cursos.

Important: els cursos han de tenir les mateixes franges horàries, és a dir, per exemple 1r A i 1r B han de tenir la mateixa franja horària.

 

Una vegada el tenim creat, ens apareixerà una taula amb tota la resta de franges que tinguem. Veurem que se’ns mostra, en diferents columnes, els codis, els cursos afectats, i a l’última columna, dues possibles operacions que podem utilitzar: Modificar i Administrar.

Si cliquem a ‘Modificar’, podrem canviar el codi i modificar els cursos que havíem triat per a aquesta franja.

Si cliquem a ‘Administrar’, anirem a una altra pantalla en què veurem el botó ‘Alta franges’, que ens servirà per donar d’alta les diferents franges de l’horari, ens permetrà fer modificacions i/o esborrar les franges horàries, crear-ne de noves, canviar-ne les dates, el nom, etc.

Podem aprofitar la configuració per dates si necessitem tenir diferents franges horàries per a diferents períodes de l’any, per exemple, franges diferents per a cada trimestre.

En la pantalla que ens apareixerà, hem de marcar els dies de la setmana afectats per l’horari i l’interval de dates entre les quals aquest horari tindrà vigència (tot el curs o per trimestres, per exemple). També li haurem de posar un nom.

 

En la part inferior de la pantalla, hem d’anar indicant les hores que comprenen cada franja horària. Ho farem indicant-les en els espais per a les hores (dos dígits) i els minuts (dos dígits), seleccionant el tipus de franja que ha de ser (lectiva, esbarjo lectiu, esbarjo, dinar) i després prement la creueta blanca dins del cercle verd. Com veieu, podeu indicar una franja diferent per a cada dia, ja que l’horari d’un dia no afecta el d’un altre. Per tant, podem reflectir aquells horaris en què un dia es comença abans, o aquells en què a la tarda no hi ha classe.

Tot just després de prémer la creueta blanca dins del cercle verd, veurem que la franja que hem creat ens apareix a la part de sota, i que l’hora final de la primera franja apareix com a hora inicial de la següent. Hem de repetir aquest procés per a cada dia de la setmana.

 

 

Si la franja que hem fet per un dia es repeteix més vegades a la setmana, podem fer servir el botó ‘Copiar a tots els dies’, així ens estalviem la feina de crear la resta de dies.