Crear un pla d'accions

Crear un pla d’accions
 

Prendre mesures sense necessitat que existeixi una incidència.

Conceptes del glossari relacionats: Acció, Pla d’accions, Responsable de la gestió


Pot donar-se el cas que sigui necessari emprendre una sèrie d’accions per millorar l’escola, sense necessitat que s’hagi produït una incidència per iniciar-ne el procés.


En aquests casos, Clickedu permet als responsables del centre crear els anomenats plans d’accions. Els plans d’accions funcionen de forma molt semblant a les incidències pel que fa al procés de tramitació: es creen accions,s’hi assignen responsables i es fixen dates màximes per realitzar-les.

 

Entreu al mòdul Gestió i feu clic sobre la pestanya Pla d’accions.
Per crear un nou pla d’accions , feu clic sobre l’opció Alta de pla d’accions.


Feu una descripció del pla d’accions i, si voleu, introduïu l’anàlisi de causes. Cal que indiqueu de quin tipus és, seleccionant alguna de les categories que us ofereix la plataforma.
A continuació, haureu d’introduir tantes accions com considereu necessàries per assolir els objectius del pla d’accions. Indiqueu una descripció a cadascuna de les accions Acció a realitzar, registreu el responsable de la gesti, qui l’acabarà realitzant i fins quina data ho podrà fer.Finalment, feu clic sobre Acceptar per donar d’alta el pla d’accions.El que succeirà a partir d’aquest moment és el mateix que quan doneu d’alta una incidència: les persones responsables de cadascuna de les accions seran informades de la seva responsabilitat, podran indicar a la plataformaque les han realitzat i vosaltres en rebreu una notificació immediata.