Informes estadístics del personal de les escoles

Informes estadístics personals a partir de les dades de totes les escoles

Clickedu fa un buidatge automàtic de moltes dades d’una escola o de les escoles que triem, i en funció d’uns paràmetres determinats. El recull es fa per curs escolar.

En aquest cas, recull les titulacions i les formacions del professorat i del personal administratiu.