Ítems avaluatius relacionats amb una activitat de Moodle

Per crear ítems vinculats a una activitat que els alumnes realitzen a través de Moodle i per recuperar-ne les notes


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Veure els alumnes d'una matèria, Introduir els Ítems avaluatius, Connectivitat de Clickedu amb Moodle


Si teniu activitats que els alumnes realitzen a través de Moodle podeu crear ítems avaluatius relacionats a aquestes activitats i importar-ne les notes, per no haver-les de copiar. Aquestes notes no les podreu modificar des de Clickedu.

Per crear un ítem relacionat a una activitat de Moodle:

1.
Des del bloc Matèries, accediu a la matèria de la qual voleu crear un ítem avaluatiu relacionat amb una activitat de Moodle. Cliqueu Ítems avaluatius.

2. Cliqueu Nova activitat ([nom del Moodle]), situat a la part superior dreta de la pantalla. Accedireu a la pantalla en què podeu especificar la definició i el funcionament d'aquesta nova activitat.

               

3. Cliqueu Guardar.

Recordeu establir la fórmula de l'avaluació.Per recuperar les notes d'una activitat de Moodle: 

Després de crear les activitats al Moodle i que els alumnes les hagin realitzat, podeu recuperar-ne les notes.

1. Des de Matèries, accediu a la matèria en la qual heu creat l'ítem.

2. Cliqueu Avaluar. Accedireu al llistat d'alumnes de la matèria i podeu escollir l'avaluació en la qual hi ha l'ítem creat.

3. Cliqueu el botó Recuperar notes.

Es recuperaran les notes de l'activitat a l'ítem.