Recursos educatius dels centres

Recursos educatius dels centres organitzats per departaments i accessible per a tots els professors de les diferents escoles

Clickedu permet compartir recursos educatius entre tots els professors d’un claustre de forma natural, a més a més, el fet de tenir el mòdul institucional permet que entre les escoles que en formen part ho puguin fer també en un nivell superior.

Des de l’apartat de Matèries > Continguts d’una matèria > Recursos didàctics, cada docent podrà accedir, en aquest cas, a qualsevol contingut de qualsevol escola (es nodreix del material que hi ha organitzat a Continguts > Recursos del centre). Sempre es regirà per coincidència entre departaments.