Comptabilitat

Accés a la comptabilitat

Quan el permís ‘Comptabilitat’ està assignat, permet accedir al mòdul de Comptabilitat institucional.

Nota: Aquesta funcionalitat s’ha de contractar a part, així doncs, si us interessa us heu de posar en contacte amb el Departament comercial.

Hi ha moltes eines per poder gestionar la comptabilitat a nivell de tota la institució, com ara:

-  Factures pendents de cobrament i de pagament de totes les escoles detallades a la pantalla inicial

- Propers venciments d’IRPF, de SS i de nòmines

- Filtrant per escola i curs escolar s’accedeix a: assentaments, pagaments, cobraments, assentaments generals, consultes, històrics i històrics de cobraments, models fiscals i amortitzacions, contactes, altres i controls.