Rebuts i serveis dels diferents centres

Per gestionar els rebuts i els serveis de les escoles d'un grup


Els grups d'escoles que tenen el mòdul institucional poden tenir alguns usuaris que puguin gestionar els rebuts, el menjador, el transport, l'acollida, les extraescolars i les vendes del seu grup d'escoles.

Perquè un usuari pugui veure el desplegable que li permetrà gestionar els rebuts i serveis d'altres centres del seu grup, cal que es compleixin les següents condicions:
        a. Si el grup d'escoles té el mòdul de comptabilitat:
                — l'usuari té accés al bloc Comptabilitat,
                — l'usuari té assignat un grup d'escoles.
        b. Si el grup d'escoles no té el mòdul de comptabilitat:
                — l'usuari té accés al mòdul institucional,
                — l'usuari pertany a un equip i té assignat un grup d'escoles,
                — s'ha demanat activar aquest desplegable.

1. Aneu al bloc Gestió.

2. Accediu al mòdul RebutsMenjadorTransportAcollida, ExtraescolarsVendes.

Hi podeu accedir depenent dels permisos que tingueu assignats.

3. Al costat del desplegable per canviar de curs escolar hi ha el desplegable Escola. Utilitzeu-lo per canviar de centre.