Calendari (Mòdul institucional)

Agenda d’esdeveniments

Permet crear esdeveniments de calendari o entrades a l'agenda destinades als diversos equips del mòdul institucional que comprenguin un termini de dates determinat i un text concret.

Per poder crear esdeveniments, cal tenir el permís ‘Administració del calendari’.

 

El sistema enviarà un correu electrònic als membres dels equips que hagin estat escollits com a destinataris del nou esdeveniment de calendari.