Històric i seguiment dels enviaments

Històric i seguiment dels enviaments

Permet fer el seguiment de tots els enviaments realitzats, i si els usuaris han llegit o no les comunicacions enviades.

Cal tenir els permisos de ‘Enviament massiu de SMS’ i ‘Enviament massiu de correus electrònics’.