Enviaments d'SMS

Enviaments massius d'SMS

Permet enviar SMS a nivell massiu als equips de l’estructura (s’ha de tenir assignat el permís ‘Enviament massiu de SMS als equips propis’), a tots els membres dels claustres de les diferents escoles que conformen la institució o als usuaris administratius i secretaris, així com a tots tinguin el perfil que tinguin (cal el permís ‘Enviament massiu de SMS’).

No es poden enviar SMS a les famílies ni als alumnes des de la superestructura.

 

Tipus d’enviaments:

Tots: Envia un SMS a tot el personal (docent i administració i serveis) de totes les escoles

PD: Envia un SMS a tot el personal docent de totes les escoles

PAS: Envia un SMS a tots el personal d’administració i serveis de totes les escoles

Seleccionar: depenent dels permisos es pot escollir entre els equips de l’estructura o, si s’escull una escola, a tot el personal de l’escola, per perfils docents i/o administració i serveis (Personal del centre) d’aquella escola.

 

Recordeu que quan envieu un SMS, és recomanable escriure un text simple, sense signes de puntuació, per mantenir la compatibilitat amb tots els sistemes d’enviaments i recepció de SMS.