Enviaments d'SMS

Enviaments massius d'SMS

Permet enviar SMS massivament destinats als equips del mòdul institucional (amb el permís Enviament de massiu d'SMS als equips propis), a tots els docents de les diferents escoles de la institució o al personal d'administració i serveis. Amb el permís Enviament massiu d'SMS, es pot enviar a tots els usuaris.

No es poden enviar SMS a les famílies ni als alumnes des del mòdul institucional.

 

Tipus d’enviaments:

Tots: Envia un SMS a tot el personal (docent i administració i serveis) de totes les escoles

PD: Envia un SMS a tot el personal docent de totes les escoles

PAS: Envia un SMS a tots el personal d’administració i serveis de totes les escoles

Seleccionar: depenent dels permisos es pot escollir entre els equips del mòdul institucional o, si s’escull una escola, a tot el personal de l’escola, per perfils docents i/o administració i serveis (Personal del centre) d’aquella escola. 

Recordeu que quan envieu un SMS, és recomanable escriure un text simple, sense signes de puntuació, per mantenir la compatibilitat amb tots els sistemes d’enviaments i recepció de SMS.