Gestió d'usuaris

Gestió d’usuaris

Amb aquesta eina podrem assignar massivament els usuaris de cadascuna de les escoles als equips que tinguem creats.

Cal tenir el permís ‘Administració de l’estructura’.

 

Un cop escollida una de les escoles, la pantalla ens mostrarà tot el personal de l’escola (Personal Docent  i Personal d'Administració i Serveis) que podrem assignar als equips que considerem necessaris. Nota: només podem seleccionar personal que estigui donat d’alta, els usuaris de baixa no apareixen al llistat.

El llistat es pot filtrar per usuaris que formin part d’un equip i/o usuaris que no formen part de cap equip.

La superestructura també pot gestionar usuaris externs a qualsevol escola, és a dir, usuaris que no estiguin dins de cap escola. Es poden llistar escollint ‘Usuaris de l’estructura’ del desplegable d’escoles.

Aquest usuari s’ha de donar d’alta des de l’apartat Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Gestionar usuaris de l'estructura d’una de les escoles que formen part de la institució. Allà podem veure el llistat dels usuaris externs, donar-ne d’alta, modificar les dades o donar-los de baixa.

Per poder tenir accés des del propi Clickedu a Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Gestionar usuaris de l'estructura, cal ser usuari de l’estructura i tenir assignat el permís ‘Administració de l’estructura’.