Gestió d'usuaris

Per gestionar els usuaris del mòdul institucional

Amb aquesta eina podreu assignar massivament els usuaris de cadascuna de les escoles als equips que tingueu creats.

  • Permís necessari: Administració de l'estructura

 


 

Un cop escollida una de les escoles, la pantalla ens mostrarà tot el personal de l’escola (Personal Docent i Personal d'Administració i Serveis) que podrem assignar als equips que considerem necessaris. Nota: només podem seleccionar personal que estigui donat d’alta, els usuaris de baixa no apareixen al llistat.

El llistat es pot filtrar per usuaris que formin part d’un equip i/o usuaris que no formen part de cap equip.

El mòdul institucional també pot gestionar usuaris externs a qualsevol escola, és a dir, usuaris que no estiguin dins de cap escola. Es poden llistar escollint ‘Usuaris de l’estructura’ del desplegable d’escoles.

Aquest usuari s’ha de donar d’alta des de l’apartat Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Gestionar usuaris de l'estructura d’una de les escoles que formen part de la institució. Allà podem veure el llistat dels usuaris externs, donar-ne d’alta, modificar les dades o donar-los de baixa.

Per poder tenir accés des del mateix Clickedu a Administració > Gestió d'usuaris > Accions > Gestionar usuaris de l'estructura, cal ser usuari del mòdul institucional i tenir assignat el permís 'Administració de l’estructura'.