Avaluar per alumne

Per avaluar totes les matèries que un docent imparteix a un alumne


Tasques que hauríeu de saber fer: Posar observacions a les matèries


Un docent pot avaluar totes les matèries que imparteix a un alumne i fer-ne observacions ràpidament, sense haver d'entrar a cada una de les matèries.

1. A la part superior del bloc Matèries, cliqueu Avaluar per alumne. Anireu a una pantalla on us apareixeran tots els alumnes de les matèries que impartiu.

               


2. Per a l'alumne que vulgueu avaluar cliqueu Avaluar alumne de l'avaluació que desitgeu.

               


Des d'aquesta pantalla podeu avaluar els ítems avaluatius i afegir observacions de cada una de les matèries que impartiu a aquest alumne.

A la part superior podeu seleccionar quina matèria avaluar.

Quan hàgiu acabat d'avaluar una matèria i vulgueu avaluar-ne una altra, abans cliqueu Guardar matèria. És molt important que guardeu cada vegada que acabeu d'avaluar una matèria —i no totes les matèries de l'alumne— perquè el botó de guardar només guarda la matèria que s'està avaluant en aquell moment.