Matèries amb més d'un professor: assignació d'horaris

Per indicar quin o quins professors, en cas que n'hi hagi més d'un, impartiran la matèria en aquell horari

Quan les matèries les pot impartir més d'un professor, a l'hora de crear l'horari, Clickedu permet indicar quines hores a la setmana la impartirà cadascun d’ells.

 


 

1. Aneu a Administració > Acadèmic > Matèries i Grups, busqueu la matèria de la qual vulgueu administrar-ne els horaris i cliqueu  (Administrar).

2. Cliqueu  (Horari matèria).

3. Seleccioneu l'hora i el dia en els quals s'impartirà.

4. Indiqueu-hi:
— Aula: l'aula en la qual s'impartirà
— Data: tot el curs escolar (en cas que l'horari sigui per a tot el curs) o dia a dia (si és per uns dies concrets)
— Hores: l'horari de la matèria
— Professors: si els dos professors estan junts a l'aula, haureu de marcar l'opció Tots els professors assignats; si, en canvi, aquella hora només n’hi ha un, haureu de desmarcar aquesta opció i seleccionar el professor corresponent

               

En cas que aquesta matèria s'imparteixi més d'un dia a la setmana, haureu de fer clic al botó Nou horari.