Modificar alumnes/grup

Modificar els alumnes de grup

Pot ser que al llarg del curs els alumnes canviïn de grup, per fer fer-ho cal anar al mòdul Administració > Acadèmic > Alumnes > botó 'Modificar alumnes/grups' > seleccionar el curs del desplegable > apartat Accions fer clic sobre ‘Modificar alumnes’ (icona dels dos fulls) > seleccionar l'alumne i indicar el grup de destí.

En aquesta mateixa pantalla trobareu l'apartat 'Altres configuracions'. És necessari que marqueu l’opció 'Traspassar les notes dels alumnes entre el grup origen i el grup destí', per tal de no perdre les notes dels alumnes; i l’opció 'Traspassar les anotacions dels alumnes entre el grup origen i el grup destí', si les voleu mantenir.