Administrar matèries: Configuració d'una matèria per a un grup d'alumnes Cas 3: Trimestrals

Cas 3: Trimestrals

 

Una altra possibilitat amb la qual us podeu trobar és que en un curs (1er ESO) hi hagi matèries que els alumnes només realitzin durant un trimestre i al trimestre següent aquests mateixos alumnes en facin una altra, com per exemple, en el cas de les optatives.

IMPORTANT: als butlletins, perquè es puguin veure les notes de les anteriors optatives, cal que els professors vagin tancant tots els trimestres, encara que per exemple posessin les notes al 1er trimestre, hauran de tancar el 2n i el 3r perquè les notes surtin a l'historial de les tres avaluacions.
Cal considerar, però, que serà una matèria més pel trimestre en curs que sortirà sense nota (la nota sortirà a l'històric al trimestre pertinent).

 

En aquest cas haureu de seguir els passos següents:

 

1. Crear els grups:

Blobc Administració > Acadèmic > Matèries i Grups > Grups > botó ‘Nou grup’. En el cas que les optatives siguin trimestrals, haureu de crear tres grups (Grup 1er trimestre, Grup 2on trimestre, Grup 3er trimestre) per matèria, per exemple:

 

       OPTATIVA 1

-        Grup 1r trimestre op1

-        Grup 2n trimestre op1

-        Grup 3r trimestre op1

 

        OPTATIVA 2

-        Grup 1r trimestre op2

-        Grup 2n trimestre op2

-        Grup 3r trimestre op2

 

          OPTATIVA 3

-        Grup 1r trimestre op3

-        Grup 2n trimestre op3

-        Grup 3r trimestre op3

                

 

Si les optatives fossin semestrals, hauríeu de crear 2 grups; i si fossin quadrimestrals, 4 grups.

 

2. Assignar els grups creats anteriorment a les  matèries:

Bloc Administració > Mòdul Acadèmic > Pestanya Matèries i grups > Botó Matèries > seleccionar el curs del desplegable > marcar la casella veure'ls tots > buscar una de les matèries > clicar Administrar matèria > botó ‘Nou grup/classe’ > en el desplegable classes, no indicar cap classe (---) > a l'apartat grups, seleccionar un dels grups creats anteriorment, corresponents a aquella matèria, i passar-los a la dreta > indicar el/s professors.

 

Si existeix més d’un professor, podeu especificar (a l’horari) quin dia i hora de la setmana  tindrà classe cadascun, de manera que cada professor veurà el seu grup a l'horari.

Per muntar l’horari, vegeu l’apartat ‘Matèries amb més d'un professor: Assignació d'horaris’.

El procés d'assignar grups a les matèries l'haureu de realitzar tants cops com grups tingueu (una vegada per a cadascun).

                 

Haureu de repetir els mateixos passos amb cada matèria.

 

3. Assignar alumnes als grups:

Bloc Administració > Acadèmic > Alumnes > botó ‘Assignar alumnes/grups’ > buscar el grup al qual voleu assignar els alumnes > cliqueu Administrar (icona clau anglesa) > seleccioneu els alumnes i passeu-los, amb l'ajuda de les fletxes, a la dreta.

                

4. Notes als butlletins:

En els butlletins de les avaluacions es veurà la nota de la matèria optativa en l’apartat de l’historial, en l’avaluació corresponent, sempre i quan aquestes matèries estiguin tancades i siguin de tipus optativa i/o complementària.