Crear una carpeta validada

Per posar ordre en els arxius del mòdul


Conceptes del glossari relacionats: Document validat, Carpeta validada


Com ja sabeu, els documents validats s’ordenen en carpetes de forma jeràrquica. Cada carpeta té el que s’anomena drets de lectura i drets d’escriptura. Quan un usuari té dret de lectura sobre una carpeta vol dir que pot veure els documents que conté. En canvi, quan té drets d’escriptura significa que, a més de poder veure els documents que conté la carpeta, pot crear-ne nous i introduir noves carpetes. Al vostre centre hi ha una persona responsable d’assignar aquests drets sobre les carpetes del mòdul, la qual cosa assegura que tothom pugui veure la informació adequada i pugui fer les accions que li pertoquen.


1. Des del bloc Arxius, entreu a Documents validats.

2. Cliqueu 'Nova carpeta validada'.

Podeu crear una carpeta si teniu el permís Administrar els documents validats o si la voleu crear dins una altra carpeta en la qual teniu permís d'escriptura.

3. Introduïu el nom de la carpeta i seleccioneu qui en serà el responsable.

4. Escolliu qui té permís de lectura i qui en té d'escriptura.

5. Si ho voleu, podeu configurar que tots els documents de dins aquesta carpeta hagin de seguir una mateixa plantilla i així estalviar feina. Marqueu Té plantilla. Tot el que definiu serà el que constarà per defecte, però a l'hora de crear documents es podrà modificar.

— Seleccioneu el creador i el responsable.
— Seleccioneu l'estat incial del document i la seva família.
— Marqueu si el document caduca i afegiu una data.
— Marqueu si cal o no revisió i, en cas que n'hi hagi, qui l'ha de fer.
— Seleccioneu els formats vinculats

6. Cliqueu 'Guardar'.

Podeu modificar una carpeta seleccionant-la o clicant la icona de la i i clicant la icona del llapis (Modificar).