Percentatges

Per definir possibles descomptes dels conceptes facturables i de les tarifes dels serveis


Clickedu disposa d'un sistema de percentatges perquè pugueu aplicar augments o descomptes en forma de percentatge sobre uns o diversos imports. D’aquesta manera no haureu de realitzar vosaltres els càlculs. Els exemples clàssics de percentatges emprats pels centres serien descomptes per germans, per pagament avançat anual o als fills de professors.

1. Des del bloc Gestió, entreu a Rebuts.

2.Creació i assignació de rebuts, cliqueu Percentatges.

3. Cliqueu Nou percentatge i ompliu els camps.

El percentatge (sobre cent) pot ser positiu o negatiu.

               

Quan seleccioneu un agent emissor us apareixeran unes caixes amb els conceptes i serveis que tenen aquest mateix agent emissor. Seleccioneu els conceptes als quals es vol aplicar aquest descompte.

Quan trieu diversos conceptes o tarifes, Clickedu aplica el percentatge de descompte a cadascun dels imports per separat i en el rebut apareixerà la línia del concepte acompanyada de la línia del percentatge respectiu.

4. Indiqueu les etapes o cursos on el percentatge estarà disponible. Si el voleu assignar a usuaris del tipus Altres, no seleccioneu cap etapa ni curs.

5. Cliqueu Guardar.

6. Si heu seleccionat etapes o cursos, podeu assignar el percentatge a tots els alumnes d'un curs seleccionant-lo.

7. Cliqueu Guardar.

Podeu assignar aquests descomptes a usuaris concrets des de Gestió > Rebuts > Creació i assignació de rebuts > Assignació de conceptes facturables als usuaris.

Per tal de fer l’assignació més fàcil podeu fer una selecció prèvia mitjançant l’ús de filtres.