Veure els documents externs

Per accedir a informació útil que es publica fora de l’escola


Conceptes del glossari relacionats: Documents externs


També podeu utilitzar el bloc Arxius per tenir-hi documents elaborats fora del centre i que per algun motiu són d’interès per al professorat, com per exemple lleis, decrets, informes, normatives, etc., a la pestanya Documents externs.

1. Des del bloc Arxius, entreu a Documents externs.

Apareixeran les diferents carpetes i documents que s'hagin afegit (vegeu com afegir-los aquí).

2. Cliqueu el nom d'una carpeta per entrar-hi.

3. Cliqueu el nom d'un fitxer per veure'l.