Sincronització plataforma Eleven

Si ja es disposa de la plataforma Eleven però no apareix a Clickedu, el primer requisit és demanar mitjançant el correu d'incidències l'activació d'aquest servei, especificant quins cursos es voldran sincronitzar, això farà que es puguin sincronitzar les dues plataformes.

Un cop activat, cal anar al bloc Administració, mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions, apartat Administració de la passarel·la Eleven.

 

Des d'aquesta pantalla haurem de fer clic al botó vermell sincronitzar per a les opcions de classes, matèries i usuaris. D'usuaris en tindrem dos tipus, alumnes i professors.

Aquest botó sincronitzarà l'estructura principal de les dues plataformes i a partir d'aquí la sincronització ja serà automàtica, deixant la columna d'estat de color verd. Només caldrà resincronitzar-la quan canviem al curs vinent.

 

 


 

 


 

 

 

Una cop sincronitzat. Ja podem començar a veure la part del professor.

Per fer-ho aneu al tema "Accés a la plataforma Eleven"