Resum del traspàs de curs

 

TRASPÀS DE CURS Es pot tornar a traspassar? Sobreescriu els valors modificats i que anteriorment s'han traspassat? Es dupliquen les dades? OBSERVACIONS
Configuració curs escolar
(només allò que anteriorment no s'hagi traspassat)
NO NO Una vegada fet el traspàs de cada una de les parts, el requadre de selecció es deshabilitarà, impedint que es pugui tornar a traspassar.
Classes i avaluacions1 NO Es poden modificar tutors i cotutors, però una vegada traspassada una classe només es podrà esborrar des d'Administració > Acadèmic > Classes i avaluacions (sempre que no tingui alumnes assignats).
Matèries1 NO Només es podran modificar els professors de les matèries.
Sistemes acadèmics2
(només allò que anteriorment no s'hagi traspassat)
NO  NO Quan se selecciona un sistema que ja ha estat traspassat, en el segon pas ja no es pot assignar a aquelles classes a les quals ja s'ha assignat.
Alumnes
(només allò que anteriorment no s'hagi traspassat)
NO NO Quan se selecciona una classe que ja ha estat traspassada, en el segon pas ja no es podrà canviar la classe de destí dels alumnes.
Grups
(només allò que anteriorment no s'hagi traspassat)
NO NO Quan se selecciona un curs que ja ha estat traspassat, en el segon pas ja no es podrà canviar el grup destí dels grups ja traspassats.
Festius NO NO NO  Per fer modificacions cal accedir al curs següent.
Filtres NO SÍ* *Per no duplicar els filtres una vegada traspassats, cal clicar el botó Modificar els filtres ja traspassats, sense duplicar-los.
Mesos facturables, serveis i factures NO Una vegada traspassats els mesos facturables, no els podreu tornar a traspassar, però sí que podreu tornar a triar el sistema de facturació dels serveis i les configuracions.
Menjador SÍ* NO *Cal tenir en compte que en tornar a traspassar aquests punts només se sobreescriuran les modificacions fetes a les tarifes.
Acollida SÍ* NO
Transport SÍ* NO
Extraescolars SÍ* NO
Conceptes facturables NO Un concepte ja traspassat només es podrà modificar (tarifes o tipus). Per esborrar-lo cal anar a Rebuts > Conceptes facturables.
Percentatges NO NO  
Hores lectives i no lectives NO NO NO  

1 Cal tenir en compte que a Classes i avaluacions se selecciona el tutor d'una classe i a Matèries se selecciona el professor de la matèria TUTORIA. Aquests han de ser la mateixa persona per evitar que dos professors tinguin la mateixa matèria de tutoria.

2 El punt per traspassar els sistemes acadèmics només apareix si se n'han creat (Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Sistemes acadèmics).