Veure els formats de treball

Per trobar les plantilles necessàries per crear documents oficials


Conceptes del glossari relacionats: document validat, carpeta validada, formats de treball

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Documents validats


Hi ha un tipus de document validat anomenat format de treball. Els formats de treball són plantilles que serveixen per crear documents d'ús comú al centre que requereixen tenir un format estàndard. Alguns exemples de formats de treball podrien ser plantilles d'actes de reunions, tipus de circulars per comunicar-se amb els pares, plantilles per fer el seguiment de les tutories, models per avaluar la qualitat del servei escolar, etc.

1. Des del bloc Arxius, aneu a la pestanya Formats de treball.

El funcionament d'aquesta pestanya és semblant a la dels documents validats: hi podeu crear carpetes i subcarpetes i afegir-hi documents validats.