Configuracions del menjador

Per configurar alguns aspectes del menjador

Podeu configurar diversos aspectes sobre el mòdul Menjador.

  • Permís necessari: Gestionar Menjador (Serveis > Menjador).

 
1. Des del bloc Gestió, aneu al mòdul Menjador.

2. Cliqueu Configuracions del menjador.


               

Podeu establir que totes les inscripcions puntuals (que són les que depenen de l’assistència) es marquin com a presents per defecte a l'hora de passar llista. Així, únicament s’haurà de canviar l'assistència dels alumnes que estiguin absents (per tal que als rebuts no se’ls cobri aquell dia).

També podeu especificar quin tipus d’inscripció (puntual o permanent) es crearà quan es realitzi una alta massiva.

També podeu establir que marqui com a presents a tots els alumnes que tinguin inscripcions puntuals d’un dia, amb la finalitat que no s’hagi de passar llista.

Teniu la possibilitat de posar un text introductori que veuran els pares des de la seva pantalla del servei de menjador.

Podeu definir si voleu que al llistat que es veu a Administrar inscrits s'inclogui qui ha realitzat la inscripció ( si ho ha fet el centre i  si ho han fet els responsables), la data en què s'ha fet la inscripció i les observacions.