Modificar l'horari personal

Per modificar l'horari de les pròpies matèries

Si l’escola ho desitja, el professorat podrà modificar l’horari de les pròpies matèries. Això és útil per descarregar la feina d’entrada d’horaris al cap d’estudis.

Perquè aquesta opció estigui disponible, cal anar a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions i activar Edició personal d'horari (617).

  • Permisos necessaris: Accedir al mòdul Administració de Clickedu, Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics o Gestionar les dades del personal docent i PAS.
1. Des del bloc Matèries, cliqueu, a la part superior, Modificar horari

2. Seleccioneu un curs, per exemple, primer d'ESO.

3. Seleccioneu unes franges i, eventualment, un rang de dates per filtrar els horaris.

               

Les matèries que apareixen venen donades pel curs que heu seleccionat. 

4. A la dreta, apareixen totes les matèries per al curs que esteu muntant, les quals heu d’arrossegar fins a la graella per tal d’assignar-los un horari.

               

5. Per eliminar una assignatura de l'horari, arrossegueu-la a la franja dreta, que canviarà de color.