Històric de trameses massives

Per fer un seguiment de les trameses massives de correus electrònics i de missatges de text (SMS)


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començarTramesa massiva: emailsTramesa massiva: sms


Clickedu permet fer un seguiment de les trameses massives enviades a alumnes i famílies, d'una banda, i, d'altra banda, al personal de l'escola.

1. Entreu al bloc Comunicació i, al mòdul Alumnes i Famílies o Personal Docent i PAS, cliqueu Històric de trameses massives.

               

De les diferents trameses fetes podreu fer-ne el seguiment i, si la tramesa incloïa una enquesta, veure'n les respostes, amb el vincle que us apareixerà a la dreta de cada una d'elles.

L'enquesta no és anònima. Està pensada per donar resposta a preguntes que cal registrar —per exemple, si els alumnes vindran d'excursió o si l'any que bé es quedaran a dinar. Així, el seguiment permet saber qui ha respòs i què.

Els fitxers adjunts que s'hagin enviat des de la tramesa massiva s'esborraran de la plataforma a l'inici del curs escolar següent.

A més, amb permís, podeu veure l'històric de trameses de tots els usuaris i no només els propis.

  • Permisos necessaris: Administrar fluxos de comunicació i visualitzar l'històric de trameses de tots els usuaris.