Tramesa massiva: SMS

Per enviar missatges mòbils de forma massiva
 

Conceptes del glossari relacionats: tramesa massiva sms
 

Clickedu permet, a l’usuari amb permisos, enviar missatges mòbils de forma massiva. És necessari que l’usuari a qui se li enviarà el missatge tingui informat un número de telèfon mòbil per poder rebre les comunicacions de l’escola.

  • Permisos necessaris: Enviar SMS a tots els usuarisEnviar SMS als alumnes i als responsables de les meves matèriesEnviar SMS al personal docent i PAS.

  

1. Entreu al mòdul Comunicació i cliqueu al mòdul Alumnes i famílies o Personal Docent i PAS.

               


2. Cliqueu Tramesa massiva SMS. Accedireu a la pantalla que us permetrà fer l’enviament massiu. Trieu els grups que desitgeu i seleccioneu els usuaris als quals voleu enviar el missatge.

               

Recordeu que quan envieu un SMS és recomanable escriure un text simple, sense signes de puntuació, per mantenir la compatibilitat amb tots els sistemes d’enviaments i recepció de SMS.