Ítems avaluatius anteriors

Per poder afegir un ítem que sigui la nota d'una avaluació anterior, amb un pes específic sobre la nota de l'avaluació a la qual pertany


Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Veure els alumnes d'una matèria, Introduir els ítems avaluatius 

 1. Des del bloc Matèries accediu a la matèria de la qual voleu afegir un ítem avaluatiu anterior. Cliqueu Ítems avaluatius.

2. Cliqueu 'nou ítem avaluatiu anterior', situat a la part superior esquerra de la pantalla. A continuació accedireu a la pantalla en la qual podeu especificar el nom de l'ítem, el seu codi, l'avaluació a què pertany, l'avaluació a què fa referència i si voleu que tingui un camp de text associat. Cliqueu 'Guardar'.

Recordeu establir la fórmula de l'avaluació.EXEMPLE

Posem per cas que un alumne té un 7,2 a la segona avaluació, però hi ha un ítem avaluatiu anterior que recupera la nota de la primera avaluació (6,5), amb un pes del 25 % sobre la segona avaluació.

Clickedu realitzarà el següent càlcul:

100 % - 25 % = 75 %

6,5 * 0,25 = 1,625
7,2 * 0,75 = 5,4

1,625 + 5,4 = 7,025 ≈ 7

Nota final segona avaluació: 7

Això permetrà fer avaluació continuada o, en els cicles formatius, tenir notes orientatives.