Notes de setembre

Per introduir les notes de l'avaluació extraordinària


Quan vulgueu introduir les notes d'aquelles matèries que un alumne tingui pendent del curs anterior, com a avaluació extraordinària, l'escola ja haurà fet el traspàs de curs i no podreu accedir directament a la matèria, però hi ha una altra manera de fer-ho.

 


 

1. Des del bloc Matèries, cliqueu, al menú superior, Avaluacions.

2. En el desplegable Curs escolar seleccioneu el curs del qual heu d'introduir les notes.

3. Seleccioneu el curs de la matèria.

               

4. A la columna Avaluació extraordinària cliqueu, per a la matèria corresponent, la icona  (Avaluar matèria).

Si no sou el professor de la matèria, sinó el cap d'estudis, per exemple, recordeu que per poder editar les notes de les matèries l'avaluació ha d'estar oberta i les notes bloquejades.

5. Introduïu les notes i cliqueu Guardar o Guardar i tancar matèria.