Configuració de la missatgeria interna

Per gestionar la comunicació del centre


La missatgeria interna és una eina molt útil per mantenir una comunicació fluida entre el personal del centre i les famílies.

  • Permís necessari: Gestionar la missatgeria interna.


1. Cliqueu, en el menú de funcionalitats, (Missatgeria interna).

2. Cliqueu la icona dels tres punts (Accions) i, després, al desplegable, seleccioneu Configuració.

3. Definiu —pels alumnes, els responsables, el personal docent i el personal d'administració i serveis— amb qui poden crear converses i cliqueu Guardar.

Per a cada apartat, podeu clicar Marcar tots o Desmarcar tots.

Si un usuari no pot enviar cap missatge, no veurà la missatgeria interna.