Pendents: trucades i comunicació en paper

Per gestionar la comunicació pendent de fer i que no es genera de forma automàtica, un cop s’ha posat en marxa un flux de comunicació


Conceptes del glossari relacionats: flux de comunicació

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Gestió del flux de comunicació


La comunicació que implica realitzar una trucada o generar un PDF no es pot realitzar automàticament. La persona encarregada de la comunicació pot veure què hi ha pendent i així realitzar-ho i informar-ho a la plataforma.

1. Des del bloc Comunicació, entreu al mòdul Comunicació flux.

Accedireu a la pantalla on podreu veure tota la comunicació (trucades i PDF) que hi hagi pendent de realitzar.

               

2. Cliqueu Veure per poder realitzar l'operació pendent.

               

3. Marqueu l'operació pertinent:

— Realitzada. Quan ja s'ha realitzat la trucada o s'ha generat el PDF.

— Cancel·lar línia. Per no realitzar la línia i passar a la següent (si n'hi ha).

Tancar comunicació. Per tallar el flux de comunicació i que no es realitzi cap altra acció relacionada amb l'absència o retard.

4. Cliqueu 'Marcar'.

Des de la pantalla de les comunicacions pendents podeu clicar la icona de la graella (Històric de comunicacions) per veure les comunicacions generades.