Administració

Des d’aquest mòdul es podrà realitzar tota l’administració del Clickedu:

  • Manteniment de la Plataforma: gestió d’usuaris i permisos.
  • Gestió escolar: cursos i matèries, frases d’avaluació, documentació, etc.
  • Configuració i manteniment

En funció dels permisos que tingui assignat l’usuari, podrà fer unes tasques o unes altres.