Permisos

Des d'aquest mòdul, l'usuari amb permisos podrà realitzar la gestió dels permisos a través dels càrrecs, equips i perfils, també podrà generar llistats de permisos.

El clickedu habilita l’ús dels diferents mòduls i apartats mitjançant l’assignació de permisos. Tal com passa en la vida d’una escola, a mida que la persona va acumulant diferents càrrecs o bé forma part de diferents equips, va tenint cada cop més competències i, per tant, anirà acumulant diferents permisos. Quan l’usuari accedeix a Clickedu, el programa reconeix que tenim tots aquests permisos i ens permet fer tot allò que tenim habilitat.

Quan entreguem Clickedu a una escola nova, demanem un administrador, que tindrà atorgats tots els permisos. Des d’aquest perfil es podran anar concedint permisos perquè  les diferents tasques de l’escola es puguin anar realitzant a mida que els processos de l’escola es bolquin en el Clickedu.

Accedir al llistat de permisos és accedir a la totalitat de Clickedu, de manera que en un primer moment els repartim a partir del coneixement del Clickedu adquirit durant l’ etapacomercial, d’implementació i la lectura de manual i la gestió de recursos humans que volem fer.

Des d’aquest mòdul, l’usuari amb permisos podrà gestionar l’organització dels usuaris del Clickedu.