Classes i avaluacions

En aquesta pantalla podem veure un requadre amb les etapes escolars que tenim actives pel curs escolar actual. Dins del requadre també podem veure els diversos cursos i les classes que tenen tutors assignats, així com els períodes d’avaluacions.