Genera acció de millora

També tenim la possibilitat de generar una acció de millora.

En aquest cas, també hem de triar la persona que registra aquesta acció i indicar-ne la data.

Després, indicar la persona o persones que emeten l’acció.

De quin tipus o subtipus d’incidència es tracta.

Una descripció de l’acció de millora.

Una descripció de l’acció immediata, si s’escau..

I, finalment, l’opció d’adjuntar arxiu o arxius a aquesta acció.Si generem accions correctives o de millora, ens n’apareixerà el número dins d’una columna amb el nom ‘Accions adjuntes’ a la pantalla informativa d’incidències, i ho veurem d’aquesta manera:

 

 


 

 

L’última de les accions disponibles a realitzar és ‘Traspassar’, que ens permet moure una incidència d’un tipus a un altre.

 

 

 

 

Les accions preventives i correctives aniran a parar directament a les pestanyes adequades.

 

 

 

De cadascuna de les accions trobarem una sèrie d’operacions possibles a realitzar: