Bàsic 3 - Configuracions prèvies

Clickedu dóna la possibilitat d’incrementar el registre de la sessió amb altres qüestions que solen ser d’ús corrent en el dia a dia a classe, com ara controlar deures, fer preguntes als alumnes o registrar exclusions d’alumnes.

 

Per tal de poder administrar aquests tipus de registres a Clickedu, caldrà anar a la pestanya Administració > Cursos > Modificar etapa > Parametrització.

 

Apareixerà aleshores una pantalla que ens permetrà seleccionar mitjançant checks si volem incloure els deures, la pissarra, l’activitat genèrica de la sessió, menjador, acollida o enviar correus electrònics als pares amb el resum de l'assistència diària. De tot això en donarem explicació a continuació.

 

L’altra possibilitat és la d’afegir paràmetres per a cada etapa que ens siguin útils de registrar durant la classe. Per exemple, a infantil podem recollir informació sobre les menjades, les deposicions, les dormides o els objectes que calgui portar.
 

 

 

 

Existeixen 4 tipus de resposta per als paràmetres: Text lliure, Sí/No, Indicador de 1 a 10, Múltiple o Hora Múltiple.

 

 

 

Text lliure: Crea un quadre de text per poder escriure lliurament.

Múltiple: Permet qualificar el paràmetre amb quantificadors.

Hora múltiple: Permet introduir una franja horària (per exemple ha dormit de 12.30 a 13.45h).

 

Un cop tinguem feta una parametrització, podem copiar o obtenir la parametrització per/a un altra etapa automàticament de manera que ens estalviem d’haver introduir-ho un altre cop.