[properament] Històric de la missatgeria

Per veure les converses iniciades abans de l'actualització de la missatgeria

D'entrada no hi ha les converses iniciades abans de l'actualització, però les podreu consultar a l'històric.

Tingueu en compte que només podreu recuperar els missatges rebuts, no els enviats.

 


 

1. Cliqueu, en el menú de funcionalitats, (Missatgeria interna).

2. Cliqueu la icona dels tres punts del costat de la lupa (Accions) i, després, al desplegable, seleccioneu Històric.

              

Veureu totes les converses que teníeu a la missatgeria. Per cadascuna, podeu clicar:
— Veure missatge (), per veure el missatge.
— Nova conversa (), per iniciar una nova conversa amb aquella persona.
— Eliminar missatge (), per esborrar el missatge.

També podeu esborrar totes les converses mitjançant el botó Eliminar tots els missatges.