Itinerari d'obertura de l'escola

 

QÜESTIONARIS I TESTS

   
   
Qüestionari inicial de l'itinerari
 
Primer test autoavaluatiu
 
Segon test autoavaluatiu
 

 

VISIÓ DE LES FAMÍLIES

   
   
Visió de les famílies
Pantalla d'inici Extraescolars 11. Els pares realitzen inscripcions
Les meves matèries Vendes i activitats 11. Els pares realitzen comandes
La meva fitxa  
Continguts  
Calendari  
Carpetes  
Gestions  
Manual editable per a les famílies  

 

APP

   
   
Introducció a l'app
Eines de l'app per a les famílies Què ens trobem dins l'app

 

COMUNICACIÓ I MISSATGERIA

   
   
Flux de comunicació
Configuració de la missatgeria interna Missatgeria interna - Enviament 
Nou missatge, grups personals, carpetes...  

 

NOTES I OBSERVACIONS

   
   
Ítems avaluatius Visió dels ítems. Pares i tutors
Avaluar  

 

TUTORIA I ENTREVISTES

   
   
Crear entrevistes
Entrevistes pendents de concertar Entrevistes. Demanar una entrevista
Demanar una entrevista als pares Entrevistes. Realitzar i registrar una entrevista
Fulls de seguiment tutorial  
Seguiment tutorial  
Tutor personal  

 

DOIP I COMPORTAMENT

   
   
Departament d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP)  
Comportament  

 

NOTÍCIES, FOTOGRAFIES I TWITTER

   
   
Com crear o pujar un menú
Àlbums de fotografies  
Gestionar Twitter