Sincronització de cursos Google Classroom

Per sincronitzar cursos de Clickedu amb el Google Classroom i importar-ne els alumnes


Aquesta opció us sortirà si teniu activada la configuració 644 (Activar vinculació d'usuaris amb G Suite), des d'Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Altres configuracions.

Cal que l’usuari que faci aquesta acció tingui permisos d’administrador al G Suite for Education de l’escola, que els professors i els alumnes estiguin donats d’alta al G Suite de l’escola i que cada usuari hagi fet la connexió entre Clickedu i el seu compte de G Suite.

Segons si teniu el Google Classroom configurat o no, els passos són diferents:
Classroom sense cap classe creada
Classroom amb les classes creades

CLASSROOM SENSE CAP CLASSE CREADA

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2.Importacions/Exportacions, cliqueu Sincronització de cursos Google Classroom.

3. Per donar d’alta els cursos de Clickedu a Google Classroom automàticament només cal escollir els cursos del requadre de l’esquerra i arrossegar-los al requadre de la dreta.

               

4. Cliqueu Guardar.

CLASSROOM AMB LES CLASSES CREADES

1. Des del bloc Administració, accediu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2.Importacions/Exportacions, cliqueu Sincronització de cursos Google Classroom.

3. A dalt a la dreta, cliqueu (Importar alumnes de Classroom) per vincular els alumnes de Google Classroom amb els alumnes de Clickedu.

               

4. Escolliu un curs del desplegable, confirmeu que els alumnes són els correctes i cliqueu Importar.