Sincronització usuaris Google Apps (G Suite)

Per poder crear usuaris de G Suite amb el vostre domini des de Clickedu


Si treballeu amb G Suite for Education, podeu crear-ne usuaris amb el vostre domini (exemple@nomescola.edu) des de Clickedu. Cal, però, que qui ho faci estigui vinculat a un compte amb permisos d'administració de G Suite.
Amb aquesta vinculació, el personal del centre podrà entrar a Clickedu amb G Suite, sense haver d'introduir-ne l'usuari ni la contrasenya.
Activar la vinculació d'usuaris amb G Suite

1. Aneu a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Configuracions > Altres configuracions.

2. Activeu la configuració Activar vinculació d'usuaris amb Google Apps (644).Configurar i vincular usuaris

1. Aneu a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Importacions/exportacions > Sincronització usuaris Google Apps.

2. Cliqueu 'Configuració' per configurar el vostre domini de G Suite.

3. Introduïu el vostre domini i configureu com voleu que es creïn els noms dels usuaris de G Suite.

Per defecte, l'usuari es crea amb el nom d'usuari de Clickedu, però ho podeu canviar perquè, per exemple, es creï amb l'abreviatura del nom i el cognom.

              

4. Cliqueu 'Guardar' i torneu a Sincronització usuaris Google Apps.

5. Seleccioneu els usuaris docents i alumnes que vulgueu vincular i cliqueu 'Guardar'.

L'usuari de Google Apps de cada usuari serà el que apareix a la seva dreta, i la contrasenya serà la mateixa que tingui a Clickedu. Si la contrasenya no és d'un mínim de vuit caràcters, s'afegirà la lletra v tantes vegades com calgui fins arribar als 8 dígits. Per exemple, si la contrasenya d'un usuari a Clickedu és pepu2, la contrasenya d'aquest usuari a G Suite serà pepu2vvv.