Configuració contractes

Per modificar la configuració dels contractes professionals

1. Des del bloc Administració, entreu al mòdul Tipus, configuracions i importacions/exportacions.

2. A l'apartat Tipus, cliqueu Configuració contractes.

3. Activeu aquells camps que desitgeu que apareixin als contractes dels usuaris.

Amb tots els camps desactivats:

               
               

Amb tots els camps activats: