Classes - Veure els alumnes de les classes

Per consultar els alumnes que hi ha a cada una de les classes i assignar-los als diferents grups

1. Entreu al bloc Administració i, dins del mòdul Acadèmic, entreu a la pestanya Alumnes.

Anireu a la pantalla que us permetrà consultar els alumnes que hi ha a cada classe. Per veure’ls, cliqueu una de les classes.

Quan entreu a una de les classes, veureu el llistat d’alumnes i Clickedu us permetrà fer diverses operacions.

                

- Modificar classe: Per poder canviar l’alumne de classe. També permet, en el cas dels alumnes repetidors, seleccionar les assignatures que repetirà.  Seleccionarem el tipus de repetidor que és.
Hi ha les opcions:
     - repeteix totes les matèries 
     - repeteix matèries soltes

En ambdós casos cal asssegurar-se que l'alumne té la matèria de la Tutoria assignada.

                

NOTA: Quan un alumne es dóna de baixa de l’escola no l’hem de desassignar de la classe a la qual pertany, ja que si ho fem tota la informació acadèmica, d’assistència, rebuts i comandes deixarà de ser visible a la plataforma, per la qual cosa no la podrem consultar ni generar-ne cap documentació.


- Notes:  Permet consultar les notes de l’alumne.

- Veure filtres: Consultar els filtres que s’aplicaran a l’alumne i que serviran per a la ‘Tasca Llistat d’alumnes’.

- Modificar filtres:  Per modificar els filtres que s’aplicaran a l’alumne.

Des d'aquesta pantalla també podem assignar els alumnes a un grup, modificar alumnes de grup, veure els alumnes assignats a més d’una classe i buscar un alumne concret.

 

Assignar els alumnes a un grup

A començament de curs assignarem els alumnes del grup a través d'aquesta acció. Podrem triar qualsevol alumne del curs. Important: Si ja hem treballat amb una matèria que té un grup assignat i volem fer canvis d'alumnes, no usarem aquesta acció, farem servir 'Modificar alumnes/grups'

Per assignar un alumne a un grup fem clic a ‘Assignar alumnes/grups’.

A la següent pantalla, cliqueu ‘veure’ls tots’ per poder veure tots els grups, ja que per defecte, el Clickedu només ens mostra els grups que tenen matèries assignades. Fem clic a ‘administrar’ per assignar els alumnes que hi haurà en aquest grup.

                

Aniràs a la pantalla on podràs seleccionar els alumnes que hi haurà dins del grup.

 

Modificar alumnes/grups

Serveix per fer canvis d'alumnes entre grups de la mateixa matèria durant el curs. Es podran traspassar les notes i anotacions dels alumnes entre el grup origen i el grup destí. Però no es traspassaran les notes parcials dels ítems d'avaluació o criteris de text ni les dades d'assistència ni les anotacions de pissarra i deures.

 

Alumne

Ens permet buscar un alumnes concret (només buscarà si s’escriuen tres lletres del nom o dels cognoms)

 Altres accions que podem fer és buscar les alumnes sense classe assignada i veure tots els alumnes del curs escolar actual

 

Alumnes sense classe assignada

Si torneu a la pestanya Alumnes, podreu buscar quins són els alumnes que no tenen cap classe assignada des del despleglable de classes.

                

Veureu el llistat d’alumnes que no estan assignats a cap classe. Podeu clicar  (Alta classe) per assignar-lo a una classe.

També es pot assignar la classe directament a la columna Assignacions de l'alumne a classes i escollint la classe del desplegable. Després cal guardar clicant a la icona del signe més de color gris (Afegir).

Si heu creat alumnes amb l'importador de dades d'usuaris nous i hi heu afegit el curs d'ingrés, des d'aquesta pantalla podreu filtrar aquest curs d'ingrés per poder assignar ràpidament la mateix classe a tots els alumnes indicant-la a Assignacions de l'alumne a classes del primer usuari, clicant 'Assignar a tots els alumnes la classe del primer' i guardant amb el botó 'Aplicar els canvis a tots els alumnes'.

 

Tots els alumnes

Des de la pestanya ‘alumnes’ podrem buscar tots els alumnes, que és una opció del despleglable de classes.

Amb el llistats de tots els alumnes podem veure els alumnes que durant aquest curs escolar estan assignats a una o més classes.