Generació de rebuts automàtica

Per generar els rebuts de forma automàtica per a un mes en concret

1. Des del bloc Gestió, entreu a Rebuts.

2.Generació de rebuts automàtica seleccioneu el mes del qual voleu generar els rebuts.

3. Especifiqueu quins rebuts voleu generar amb les caixes i definiu la data d'emissió.

               

               

Si treballeu amb sèries de rebuts (que haureu activat des de GestióRebutsDefinicióConfiguracions del mòdul de rebuts), també podeu seleccionar una sèrie per generar els rebuts d'aquesta.

4. Cliqueu 'Generar'.