Dades de l'usuari

La persona amb permisos podrà consultar les dades de qualsevol dels usuaris del Clickedu. Les dades que pot veure són:

  - Usuari

  - Paraula de pas

  - Arxiu de pas 

Conceptes del glossari relacionatsarxiu de pas, paraula de pas

1. Entra al mòdul de gestió i vés a l’apartat ‘Dades de l’usuari’

 

2. Introdueix el nom de l’usuari que busques i fes clic a ‘cercar’. Accediràs a la pantalla que et permetrà consultar les dades de l’usuari que estàs buscant.

 

3.  Des d’aquesta pantalla es poden consultar dades com: l’usuari, la paraula de pas, i/o l’arxiu de pas.