Baixa de responsables amb alumnes donats de baixa

Baixa de responsables amb alumnes donats de baixa

Si hem donat de baixa de forma massiva als usuaris que ens proposava la plataforma, també s’hauran de donar de baixa als seus respectius responsables.

Per accedir a aquest apartat, cal que entreu al bloc Administració, mòdul Gestió d'usuaris, botó Accions.