Per què val la pena utilitzar Clickedu?

A Clickart tenim clar que una novetat tecnològica només representa un avenç quan permet viure millor. Partint d'aquesta premissa hem dissenyat Clickedu, un programa de gestió escolar al servei de la comunitat educativa que utilitza la tecnologia no com un fi en si mateixa, sinó com un mitjà per aconseguir una escola millor.

Aquesta petita introducció al manual del programa vol mostrar, precisament, quins són els avantatges que suposa Clickedu respecte a les formes de treballar tradicionals. Creiem que d'aquesta manera resultarà més fàcil entendre la filosofia del programa, trobar motius per començar a utilitzar-lo i treure'n el màxim partit.

Millora la col·laboració

L'escola és un espai on hi treballen moltes persones que necessiten coordinar els seus esforços: professors, tutors, PAS, alumnes i pares. En aquest sentit, Clickedu difon la informació que circula per l'escola de forma més eficient, de manera que facilita la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa. Això, a la pràctica, vol dir que cada persona rep la informació necessària en el moment en què la requereix: un tutor, per exemple, sap que un alumne ha faltat a classe el mateix dia de l'absència; els pares de l'alumne, per la seva banda, també són avisats automàticament a través de Clickedu quan el seu fill falta a classe.

Guardar la informació en un sol lloc

Col·laborar implica compartir informació. Perquè tothom vegi les mateixes dades, han d'estar emmagatzemades en un mateix lloc i en una única versió. Ens referim, per exemple, a la informació acadèmica dels alumnes, als arxius que utilitza internament el centre o al calendari de l'escola i als professors.

Evita realitzar tasques repetitives

Clickedu impedeix que els professors perdin el temps en treballs rutinaris. Entre altres utilitats, la plataforma és capaç de calcular les notes finals dels alumnes, generar llistats automàticament i elaborar estadístiques amb facilitat. Així, els professors poden concentrar els seus esforços en el que millor saben fer: educar.